Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność 3a2−2ab+3b2≥0.

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność 3a2−2ab+3b2≥0.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz