Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność a(a−2b)+2b2>0

Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność a(a−2b)+2b2>0
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz