Wykaż, że liczba 6100−2⋅699+10⋅698 jest podzielna przez 17.

Wykaż, że liczba 6100−2⋅699+10⋅698 jest podzielna przez 17.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz