Wykres funkcji liniowej f(x)=3x−2 odbito symetrycznie względem osi Oy. Otrzymano wykres funkcji: A) g(x)=−3x+2B) g(x)=3x+2C) g(x)=−3x−2D) g(x)=3x−2

 Wykres funkcji liniowej f(x)=3x−2f(x)=3x−2 odbito symetrycznie względem osi OyOy. Otrzymano wykres funkcji:A) g(x)=−3x+2g(x)=−3x+2B) g(x)=3x+2g(x)=3x+2C) g(x)=−3x−2g(x)=−3x−2D) g(x)=3x−2g(x)=3x−2

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz