Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=2×2+bx+c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W=(4,0). Oblicz wartości współczynników b i c.

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=2×2+bx+c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W=(4,0). Oblicz wartości współczynników b i c.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz