Wyznacz zbiór wszystkich argumentów x, dla których wartości funkcji f określonej wzorem f(x)=−4×2+x+5 są większe od wartości funkcji g określonej wzorem g(x)=−4x+6.

Wyznacz zbiór wszystkich argumentów xx, dla których wartości funkcji ff określonej wzorem f(x)=−4×2+x+5f(x)=−4×2+x+5 są większe od wartości funkcji gg określonej wzorem g(x)=−4x+6g(x)=−4x+6.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz