Zależność temperatury w skali Fahrenheita (°F) od temperatury w skali Celsjusza (°C) wyraża się wzorem: f=95c+32 , gdzie f oznacza temperaturę w skali Fahrenheita, a c – w skali Celsjusza. 25 maja 2014 r. o godzinie 12 czasu lokalnego temperatura w Warszawie wynosiła 20°C, a w Nowym Jorku 77°F. O ile stopni temperatura w Nowym Jorku była wyższa od temperatury w Warszawie? A) o 57°FB) o 25°FC) o 11°FD) o 9°F

Zależność temperatury w skali Fahrenheita (°F)(°F) od temperatury w skali Celsjusza (°C)(°C) wyraża się wzorem: f=95c+32f=95c+32 , gdzie ff oznacza temperaturę w skali Fahrenheita, a cc – w skali Celsjusza. 25 maja 2014 r. o godzinie 12 czasu lokalnego temperatura w Warszawie wynosiła 20°C20°C, a w Nowym Jorku 77°F77°F. O ile stopni temperatura w Nowym Jorku była wyższa od temperatury w Warszawie?A) o 57°F57°FB) o 25°F25°FC) o 11°F11°FD) o 9°F

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz