1.10. Przyjmijmy następujące oznaczenia: T- zbiór wszystkich trójkątów R- zbiór trójkątów równoramiennych B- zbiór trójkątów równobocznych P-zbiór trójkątów prostokątnych. Które z poniższych zdań są prawdziwe? a) R cup B=R d) T cap P=P b) B cap P=Q e) R subset B

1.10. Przyjmijmy następujące oznaczenia: T- zbiór wszystkich trójkątów R- zbiór trójkątów równoramiennych B- zbiór trójkątów równobocznych P-zbiór trójkątów prostokątnych. Które z poniższych zdań są prawdziwe? a) R cup B=R d) T cap P=P b) B cap P=Q e) R subset B