...

26. Czy 5 4 Oblicz: b) tga * sqrt(3) * cos alpha . °, w odległości 10 od wierz 60 degrees od drugiego ramienia tego kąta. . Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycz (sqrt(3))/3 jest równy sqrt(2) – 1 . Oblicz: b) sqrt(2) * c * t * g ^ 2 * alpha * sin^2 alpha . b) tg * alpha = 1, 5ictga = 0, 6 ? istnieje kąt ostry a, którego: a) sin alpha = 0, 6i * cos alpha = 0, 8

26. Czy 5 4 Oblicz: b) tga * sqrt(3) * cos alpha . °, w odległości 10 od wierz 60 degrees od drugiego ramienia tego kąta. . Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycz (sqrt(3))/3 jest równy sqrt(2) – 1 . Oblicz: b) sqrt(2) * c * t * g ^ 2 * alpha * sin^2 alpha . b) tg * alpha = 1, 5ictga = 0, 6 ? istnieje kąt ostry a, którego: a) sin alpha = 0, 6i * cos alpha = 0, 8 

Zobacz!

19. Oblicz obwód trójkąta ABC na rysunku poniżej z dokładnością do 0,1 cm. Sko korzystaj z odpowiednich danych umieszczonych w tabeli. D. to: mathfrak a < beta< gamma B. B < gamma < a C. gamma < beta < alpha beta = 63/65 sin B = D. gamma < alpha < beta /27 b = 9.7 cm sin a 0,755 0,970 tg a 1,150 4,011 49 degrees 76 degrees ctg a 0,869 0,249

19. Oblicz obwód trójkąta ABC na rysunku poniżej z dokładnością do 0,1 cm. Sko korzystaj z odpowiednich danych umieszczonych w tabeli. D. to: mathfrak a < beta< gamma B. B < gamma < a C. gamma < beta < alpha beta = 63/65 sin B = D. gamma < alpha < beta

/27 b = 9.7 cm sin a 0,755 0,970 tg a 1,150 4,011 49 degrees 76 degrees ctg a 0,869 0,249 

Zobacz!

8.52. Kąt a jest ostry. Sprawdź, czy dana równość jest tożsamością trygonome tryczna. a c) sin alpha * (ctg * alpha)/(cos alpha) = 1 sin alpha + sin alpha * t * g ^ 2 * alpha = (tg * alpha)/(cos alpha) b) cos alpha * (tg * alpha)/(sin alpha) = 1 5a + cos a * c * t * g ^ 2 * a = (ctga)/(sin a) d) cos Test sprawdzający do rozdziału 8.

8.52. Kąt a jest ostry. Sprawdź, czy dana równość jest tożsamością trygonome tryczna. a c) sin alpha * (ctg * alpha)/(cos alpha) = 1 sin alpha + sin alpha * t * g ^ 2 * alpha = (tg * alpha)/(cos alpha) b) cos alpha * (tg * alpha)/(sin alpha) = 1 5a + cos a * c * t * g ^ 2 * a = (ctga)/(sin a) d) cos Test sprawdzający do rozdziału 8.

Zobacz!

8.51. Kąt a jest ostry. Wykaż, że dana równość jest tożsamością trygonometryczną. a) 1-2 sin^ 2 alpha=2 cos^ 2 alpha-1 sin a * (1/(sin alpha) – sin alpha) = cos^2 alpha b) cos^2 a – sin^2 a = 2cos^2 a – 1 d) cos a * (1/(cos alpha) – cos alpha) = sin^2 alpha

8.51. Kąt a jest ostry. Wykaż, że dana równość jest tożsamością trygonometryczną. a) 1-2 sin^ 2 alpha=2 cos^ 2 alpha-1 sin a * (1/(sin alpha) – sin alpha) = cos^2 alpha b) cos^2 a – sin^2 a = 2cos^2 a – 1 d) cos a * (1/(cos alpha) – cos alpha) = sin^2 alpha 

Zobacz!

8.50. Kąt a jest ostry. Zapisz dane wyrażenia w prostszej a) sin a ctg a (tg)/(sin alpha) el cos a + cos a * t * g ^ 2 * a 1/(sin^2 a) * (1 – cos^2 a) b) sin a * cos^2 a + sin^3 a d) f) h) 1/(sin alpha) – cos alpha * c * t * g * alpha sin a + cos a * c * t * g * a (cos a + tg * alpha * sin alpha) * c * t * g * alpha 7

8.50. Kąt a jest ostry. Zapisz dane wyrażenia w prostszej a) sin a ctg a (tg)/(sin alpha) el cos a + cos a * t * g ^ 2 * a 1/(sin^2 a) * (1 – cos^2 a) b) sin a * cos^2 a + sin^3 a d) f) h) 1/(sin alpha) – cos alpha * c * t * g * alpha sin a + cos a * c * t * g * a (cos a + tg * alpha * sin alpha) * c * t * g * alpha 7

Zobacz!

8.47. Wiedząc, że kąt a a) (sin a + cos a) ^ 2 c) tg * alpha + ctg * alpha b) sin 65 degrees , cos 30 degrees °, cos 20 degrees tg 50^ , sin 50^ , cos 50 degrees cos alpha = 1/4 jest ostry oraz sin a · cos a = ’ oblicz: b) (sin alpha – cos alpha) d) sin^4 a + cos^4 a .

 8.47. Wiedząc, że kąt a a) (sin a + cos a) ^ 2 c) tg * alpha + ctg * alpha b) sin 65 degrees , cos 30 degrees °, cos 20 degrees tg 50^ , sin 50^ , cos 50 degrees cos alpha = 1/4 jest ostry oraz sin a · cos a = ’ oblicz: b) (sin alpha – cos alpha) d) sin^4 a + cos^4 a .

Zobacz!

8.45. Wykaż, że prawdziwa jest równość: a) 1/2 * sin^2 (51 degrees) – sin 30 degrees * cos^2 (39 degrees) = 0 b) 2 sin 60^ * cos 30^ -ctg 29^ * ctg 61^ = 1 2 c) cos^ 2 27^ +cos^ 2 63^ +tg^ 2 60^ =4 2sin^2 (15 degrees) – 2cos^2 (15 degrees) + 4sin^2 (85 degrees) = 2 . d)

8.45. Wykaż, że prawdziwa jest równość: a) 1/2 * sin^2 (51 degrees) – sin 30 degrees * cos^2 (39 degrees) = 0 b) 2 sin 60^ * cos 30^ -ctg 29^ * ctg 61^ = 1 2 c) cos^ 2 27^ +cos^ 2 63^ +tg^ 2 60^ =4 2sin^2 (15 degrees) – 2cos^2 (15 degrees) + 4sin^2 (85 degrees) = 2 . d) 

Zobacz!

8.44. Oblicz, stosując wzory redukcyjne. a) tg 43^ * tg 44^ * tg 45^ * tg 46^ * tg 47^ b) d) b) ctg 25^ * ctg 35^ 0 * ctg 45^ * ctg 55^ * ctg65^ c) sin^2 (75 degrees) + sin^2 (15 degrees) – 2sin 30 degrees d) równa 1. sin^2 (10 degrees) + sin^2 (80 degrees) ° ctg 15^ * ctg 45^ * ctg 75^ (cos 52 degrees – cos 38 degrees) ^ 2 + 2sin 38 degrees * sin 52 degrees + 2cos 60 degrees e) ctg 40^ +ctg 50^ * ctg 60 ° f) tg 40^ * tg 50^ * tg 60^ D

8.44. Oblicz, stosując wzory redukcyjne. a) tg 43^ * tg 44^ * tg 45^ * tg 46^ * tg 47^ b) d) b) ctg 25^ * ctg 35^ 0 * ctg 45^ * ctg 55^ * ctg65^ c) sin^2 (75 degrees) + sin^2 (15 degrees) – 2sin 30 degrees d) równa 1. sin^2 (10 degrees) + sin^2 (80 degrees) ° ctg 15^ * ctg 45^ * ctg 75^ (cos 52 degrees – cos 38 degrees) ^ 2 + 2sin 38 degrees * sin 52 degrees + 2cos 60 degrees e) ctg 40^ +ctg 50^ * ctg 60 ° f) tg 40^ * tg 50^ * tg 60^ D 

Zobacz!

8.42. Zbadaj, czy istnieje kąt ostry a, dla którego spełnione są następujące warunki: a) sin alpha = 3/4 * i * cos alpha = 1/4 c) tg * alpha = sqrt(2) – 1ictg * alpha = sqrt(2) + 1 b) d) sin alpha = 2/(sqrt(5)) * i * cos alpha = (sqrt(5))/5 cos alpha= 8 17 ; tg alpha= 13 8 D

8.42. Zbadaj, czy istnieje kąt ostry a, dla którego spełnione są następujące warunki: a) sin alpha = 3/4 * i * cos alpha = 1/4 c) tg * alpha = sqrt(2) – 1ictg * alpha = sqrt(2) + 1 b) d) sin alpha = 2/(sqrt(5)) * i * cos alpha = (sqrt(5))/5 cos alpha= 8 17 ; tg alpha= 13 8 D 

Zobacz!

8.41. Dana jest jedna funkcja trygonometryczna kąta ostrego α. Zbuduj trójkąt prostokątny, którego jeden z kątów ma miarę α. Następnie, korzystając z własności tego trójkąta, oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne kąta α.

8.41. Dana jest jedna funkcja trygonometryczna kąta ostrego α. Zbuduj trójkąt prostokątny, którego jeden z kątów ma miarę α. Następnie, korzystając z własności tego trójkąta, oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne kąta α.

Zobacz!

8.40. Dana jest jedna funkcja trygonometryczna kąta ostrego a. Zbuduj trójkąt pro Tokatny, którego jeden z kątów ma miarę a. Następnie, korzystając z własności tego trojkąta, oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne sin alpha = 3/Delta tga = 1/3 kąta a. ay b) cos alpha = 1/4 c) d) ctg a=7

8.40. Dana jest jedna funkcja trygonometryczna kąta ostrego a. Zbuduj trójkąt pro Tokatny, którego jeden z kątów ma miarę a. Następnie, korzystając z własności tego trojkąta, oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne sin alpha = 3/Delta tga = 1/3 kąta a. ay b) cos alpha = 1/4 c) d) ctg a=7

Zobacz!

8.38. Oblicz wartość wyrażenia: a) (4sin alpha – 5cos a)/(cos a + 3sin a) jeśli tg * alpha = 5 (cos alpha + 2sin alpha)/(sin alpha – cos alpha), cos alpha * cos alpha =4 b) b) (sin alpha – cos alpha)/(cos alpha) 2/3 Bez wyznaczania wartości sinusa (2 – 2sin^2 alpha)/(sin^2 alpha) (8sin alpha – cos alpha)/(7sin alpha + 6cos alpha) (2sin^2 alpha – cos^2 alpha)/(2cos^2 a + sin^2 alpha), jesiict jeśli sictg * alpha = 3 ctg * alpha = 2 . kąta a, b) d)

8.38. Oblicz wartość wyrażenia: a) (4sin alpha – 5cos a)/(cos a + 3sin a) jeśli tg * alpha = 5 (cos alpha + 2sin alpha)/(sin alpha – cos alpha), cos alpha * cos alpha =4 b) b) (sin alpha – cos alpha)/(cos alpha) 2/3 Bez wyznaczania wartości sinusa (2 – 2sin^2 alpha)/(sin^2 alpha) (8sin alpha – cos alpha)/(7sin alpha + 6cos alpha) (2sin^2 alpha – cos^2 alpha)/(2cos^2 a + sin^2 alpha), jesiict jeśli sictg * alpha = 3 ctg * alpha = 2 . kąta a, b) d) 

Zobacz!

8.32. Ustal, do jakiego przedziału należy: a) sina, jeśli a in langle30^ ,45^ rangle c) cosa, jeśli alpha in(0^ ,30^ ) jeśli a in langle45^ ,60^ ) g) ctgd , jeśli a in(0^ ,45^ ) e) tga , kąt ostry między nimi jest równy y: a=6 cm, b = 2 cm , y = 45 ° b) sina, jeśli alpha in langle60^ ,90^ ) d) cosa, jeśli a in(30^ ,45^ ) tga, jeśli alpha in(30^ ,90^ ) alpha in langle30^ ,60^ ) . f) g) ctg a, jeśli Zależności między funkcjami trygonome trycznymi tego samego kąta ostrego.

8.32. Ustal, do jakiego przedziału należy: a) sina, jeśli a in langle30^ ,45^ rangle c) cosa, jeśli alpha in(0^ ,30^ ) jeśli a in langle45^ ,60^ ) g) ctgd , jeśli a in(0^ ,45^ ) e) tga , kąt ostry między nimi jest równy y: a=6 cm, b = 2 cm , y = 45 ° b) sina, jeśli alpha in langle60^ ,90^ ) d) cosa, jeśli a in(30^ ,45^ ) tga, jeśli alpha in(30^ ,90^ ) alpha in langle30^ ,60^ ) . f) g) ctg a, jeśli Zależności między funkcjami trygonome trycznymi tego samego kąta ostrego.

Zobacz!