8.33. Oblicz dząc, że: a) sin alpha = 3/5 pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a, wie b) sin alpha = 3/(sqrt(10)) c) cos alpha = 24/25 d) cos alpha = 5/6

8.33. Oblicz dząc, że: a) sin alpha = 3/5 pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a, wie b) sin alpha = 3/(sqrt(10)) c) cos alpha = 24/25 d) cos alpha = 5/6