8.34. Sinus kąta ostrego a jest równy – oblicz; a!sin^2 a – cos^2 a

8.34. Sinus kąta ostrego a jest równy – oblicz; a!sin^2 a – cos^2 a