8.35. Cosinus kąta ostrego a jest równy oblicz: a) sin^2 alpha – 1 Bez wyznaczania wartości cosinusa kąta a, b) 1/5 sin^4 a + cos^2 a * sin^2 a . Bez wyznaczania wartości sinusa b) cos^4 a – sin^4 a .

8.35. Cosinus kąta ostrego a jest równy oblicz: a) sin^2 alpha – 1 Bez wyznaczania wartości cosinusa kąta a, b) 1/5 sin^4 a + cos^2 a * sin^2 a . Bez wyznaczania wartości sinusa b) cos^4 a – sin^4 a .

Chcę dostęp do Akademii!