8.36. Tangens kąta ostrego a jest równy 2 1/2 Bez wyznaczania wartości sinusa i co sinusa kata a, oblicz: al (sin^2 alpha)/(1 – sin^2 alpha)

8.36. Tangens kąta ostrego a jest równy 2 1/2 Bez wyznaczania wartości sinusa i co sinusa kata a, oblicz: al (sin^2 alpha)/(1 – sin^2 alpha)