...

16. W trójkącie prostokątnym a jest miarą kąta leżącego naprzeciw przyprostokąt s*alpha = 2/(sqrt(5)) nel długości a, zaś b jest długością drugiej przyprostokątnej. Wiedząc, że cos a =- oblicz: a) tangens a

16. W trójkącie prostokątnym a jest miarą kąta leżącego naprzeciw przyprostokąt s*alpha = 2/(sqrt(5)) nel długości a, zaś b jest długością drugiej przyprostokątnej. Wiedząc, że cos a =- oblicz: a) tangens a 

Zobacz!