15. W trójkącie ostrokątnym kąty mają miary alpha, beta, gamma . Jeśli cos alpha = 5/13 (8y= 3 4 , A.

  1. W trójkącie ostrokątnym kąty mają miary alpha, beta, gamma . Jeśli cos alpha = 5/13 (8y= 3 4 , A.