8.52. Kąt a jest ostry. Sprawdź, czy dana równość jest tożsamością trygonome tryczna. a c) sin alpha * (ctg * alpha)/(cos alpha) = 1 sin alpha + sin alpha * t * g ^ 2 * alpha = (tg * alpha)/(cos alpha) b) cos alpha * (tg * alpha)/(sin alpha) = 1 5a + cos a * c * t * g ^ 2 * a = (ctga)/(sin a) d) cos Test sprawdzający do rozdziału 8.

8.52. Kąt a jest ostry. Sprawdź, czy dana równość jest tożsamością trygonome tryczna. a c) sin alpha * (ctg * alpha)/(cos alpha) = 1 sin alpha + sin alpha * t * g ^ 2 * alpha = (tg * alpha)/(cos alpha) b) cos alpha * (tg * alpha)/(sin alpha) = 1 5a + cos a * c * t * g ^ 2 * a = (ctga)/(sin a) d) cos Test sprawdzający do rozdziału 8.