1. W trójkącie prostokątnym na rysunku poniżej dany jest kąt ostry a. Zatem: sin alpha = 1/(sqrt(10)) cos alpha = 1/3 B. D. cos alpha = 1/(sqrt(10)) sin alpha = 1/3 V10

 1. W trójkącie prostokątnym na rysunku poniżej dany jest kąt ostry a. Zatem: sin alpha = 1/(sqrt(10)) cos alpha = 1/3 B. D. cos alpha = 1/(sqrt(10)) sin alpha = 1/3 V10