2. Jeśli jest kątem ostrym i cos a = alpha = 1/4, tc : sin a = (sqrt(15))/4 sin alpha = 3/4 B. sin a = 15/16 sin alpha = 1/16

2. Jeśli jest kątem ostrym i cos a = alpha = 1/4, tc : sin a = (sqrt(15))/4 sin alpha = 3/4 B. sin a = 15/16 sin alpha = 1/16