8.51. Kąt a jest ostry. Wykaż, że dana równość jest tożsamością trygonometryczną. a) 1-2 sin^ 2 alpha=2 cos^ 2 alpha-1 sin a * (1/(sin alpha) – sin alpha) = cos^2 alpha b) cos^2 a – sin^2 a = 2cos^2 a – 1 d) cos a * (1/(cos alpha) – cos alpha) = sin^2 alpha

8.51. Kąt a jest ostry. Wykaż, że dana równość jest tożsamością trygonometryczną. a) 1-2 sin^ 2 alpha=2 cos^ 2 alpha-1 sin a * (1/(sin alpha) – sin alpha) = cos^2 alpha b) cos^2 a – sin^2 a = 2cos^2 a – 1 d) cos a * (1/(cos alpha) – cos alpha) = sin^2 alpha