8.42. Zbadaj, czy istnieje kąt ostry a, dla którego spełnione są następujące warunki: a) sin alpha = 3/4 * i * cos alpha = 1/4 c) tg * alpha = sqrt(2) – 1ictg * alpha = sqrt(2) + 1 b) d) sin alpha = 2/(sqrt(5)) * i * cos alpha = (sqrt(5))/5 cos alpha= 8 17 ; tg alpha= 13 8 D

8.42. Zbadaj, czy istnieje kąt ostry a, dla którego spełnione są następujące warunki: a) sin alpha = 3/4 * i * cos alpha = 1/4 c) tg * alpha = sqrt(2) – 1ictg * alpha = sqrt(2) + 1 b) d) sin alpha = 2/(sqrt(5)) * i * cos alpha = (sqrt(5))/5 cos alpha= 8 17 ; tg alpha= 13 8 D