8.43. Wykaż, że wartość danego wyrażenia jest a) cos^2 (90 degrees – 20 degrees) + cos^2 (20 degrees) c) tg 89^ * tg(90^ -89^ )

8.43. Wykaż, że wartość danego wyrażenia jest a) cos^2 (90 degrees – 20 degrees) + cos^2 (20 degrees) c) tg 89^ * tg(90^ -89^ )