18. Korzystając z danych przedstawionych na rysunku obok, oblicz wartość wyrażenia: sin^ 2 a-4 tg beta sqrt 1-cos^ 2 alpha .

18. Korzystając z danych przedstawionych na rysunku obok, oblicz wartość wyrażenia: sin^ 2 a-4 tg beta sqrt 1-cos^ 2 alpha .