19. Oblicz obwód trójkąta ABC na rysunku poniżej z dokładnością do 0,1 cm. Sko korzystaj z odpowiednich danych umieszczonych w tabeli. D. to: mathfrak a < beta< gamma B. B < gamma < a C. gamma < beta < alpha beta = 63/65 sin B = D. gamma < alpha < beta /27 b = 9.7 cm sin a 0,755 0,970 tg a 1,150 4,011 49 degrees 76 degrees ctg a 0,869 0,249

19. Oblicz obwód trójkąta ABC na rysunku poniżej z dokładnością do 0,1 cm. Sko korzystaj z odpowiednich danych umieszczonych w tabeli. D. to: mathfrak a < beta< gamma B. B < gamma < a C. gamma < beta < alpha beta = 63/65 sin B = D. gamma < alpha < beta

/27 b = 9.7 cm sin a 0,755 0,970 tg a 1,150 4,011 49 degrees 76 degrees ctg a 0,869 0,249