8.40. Dana jest jedna funkcja trygonometryczna kąta ostrego a. Zbuduj trójkąt pro Tokatny, którego jeden z kątów ma miarę a. Następnie, korzystając z własności tego trojkąta, oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne sin alpha = 3/Delta tga = 1/3 kąta a. ay b) cos alpha = 1/4 c) d) ctg a=7

8.40. Dana jest jedna funkcja trygonometryczna kąta ostrego a. Zbuduj trójkąt pro Tokatny, którego jeden z kątów ma miarę a. Następnie, korzystając z własności tego trojkąta, oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne sin alpha = 3/Delta tga = 1/3 kąta a. ay b) cos alpha = 1/4 c) d) ctg a=7