8.39. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a, wie dząc, że: al alpha = 1 1/3 b) tg * alpha = 5/12 c) ctg * alpha = 1 7/8 d) ctg * alpha = 2 .

8.39. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a, wie dząc, że: al alpha = 1 1/3 b) tg * alpha = 5/12 c) ctg * alpha = 1 7/8 d) ctg * alpha = 2 .