29. Kąt a jest ostry. Wiedząc, że sin na + cos alpha = (sqrt(5))/2 oblicz sin^4 a + cos^4 a .

29. Kąt a jest ostry. Wiedząc, że sin na + cos alpha = (sqrt(5))/2 oblicz sin^4 a + cos^4 a .