9. Dla kątów ostrych a iß prawdziwa jest równość sin 1a = cos beta tylko wtedy, gdy: A. alpha = beta B. a + beta = 90 degrees C. a – beta = 45 degrees

9. Dla kątów ostrych a iß prawdziwa jest równość sin 1a = cos beta tylko wtedy, gdy: A. alpha = beta B. a + beta = 90 degrees C. a – beta = 45 degrees