26. Czy 5 4 Oblicz: b) tga * sqrt(3) * cos alpha . °, w odległości 10 od wierz 60 degrees od drugiego ramienia tego kąta. . Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycz (sqrt(3))/3 jest równy sqrt(2) – 1 . Oblicz: b) sqrt(2) * c * t * g ^ 2 * alpha * sin^2 alpha . b) tg * alpha = 1, 5ictga = 0, 6 ? istnieje kąt ostry a, którego: a) sin alpha = 0, 6i * cos alpha = 0, 8

26. Czy 5 4 Oblicz: b) tga * sqrt(3) * cos alpha . °, w odległości 10 od wierz 60 degrees od drugiego ramienia tego kąta. . Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycz (sqrt(3))/3 jest równy sqrt(2) – 1 . Oblicz: b) sqrt(2) * c * t * g ^ 2 * alpha * sin^2 alpha . b) tg * alpha = 1, 5ictga = 0, 6 ? istnieje kąt ostry a, którego: a) sin alpha = 0, 6i * cos alpha = 0, 8