6. Kąt najkrótszego D. tg * beta = 2/(sqrt(5)) C. alpha in(45^ ,60^ ) D. alpha in(60^ ,90^ ) a jest ostry i cos alpha = 0, 8 . Wówczas: A. alpha in(0^ ,30^ ) B. a in(30^ ,45^ ) C. alpha in(45^ ,60^ ) D. alpha in(60^ ,90^ ) 7

6. Kąt najkrótszego D. tg * beta = 2/(sqrt(5)) C. alpha in(45^ ,60^ ) D. alpha in(60^ ,90^ ) a jest ostry i cos alpha = 0, 8 . Wówczas: A. alpha in(0^ ,30^ ) B. a in(30^ ,45^ ) C. alpha in(45^ ,60^ ) D. alpha in(60^ ,90^ ) 7