7. Tangens kąta ostrego ß jest równy 1 1 2 , A. beta in(0^ ,30^ ) B. beta in(30^ ,45^ )

7. Tangens kąta ostrego ß jest równy 1 1 2 , A. beta in(0^ ,30^ ) B. beta in(30^ ,45^ )