11. Wyrażenie cos^3 a + sin^2 a * cos a jest równe: A. 1 B. COS a C. sin a D. 1/(1 + sqrt(2)) D. 2

11. Wyrażenie cos^3 a + sin^2 a * cos a jest równe: A. 1 B. COS a C. sin a D. 1/(1 + sqrt(2)) D. 2