8.45. Wykaż, że prawdziwa jest równość: a) 1/2 * sin^2 (51 degrees) – sin 30 degrees * cos^2 (39 degrees) = 0 b) 2 sin 60^ * cos 30^ -ctg 29^ * ctg 61^ = 1 2 c) cos^ 2 27^ +cos^ 2 63^ +tg^ 2 60^ =4 2sin^2 (15 degrees) – 2cos^2 (15 degrees) + 4sin^2 (85 degrees) = 2 . d)

8.45. Wykaż, że prawdziwa jest równość: a) 1/2 * sin^2 (51 degrees) – sin 30 degrees * cos^2 (39 degrees) = 0 b) 2 sin 60^ * cos 30^ -ctg 29^ * ctg 61^ = 1 2 c) cos^ 2 27^ +cos^ 2 63^ +tg^ 2 60^ =4 2sin^2 (15 degrees) – 2cos^2 (15 degrees) + 4sin^2 (85 degrees) = 2 . d)