1.102. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = (x – 2) ^ 2 – 3 . Odczytaj z wykresu zbiór roz wiązań nierówności f(x) >= 1

1.102. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = (x – 2) ^ 2 – 3 . Odczytaj z wykresu zbiór roz wiązań nierówności f(x) >= 1