1.102. Wykaż, te liczba: a) 1/(log1 6) + 1/(log1 6) c) log 125 3 log sqrt[6 36 log 3 5 jest liczba naturalna, b) sqrt(10 ^ (2 * 0.56614)) d) tog 8lg(pi/6) * log t * a * pi/4 log

1.102. Wykaż, te liczba: a) 1/(log1 6) + 1/(log1 6) c) log 125 3 log sqrt[6 36 log 3 5 jest liczba naturalna, b) sqrt(10 ^ (2 * 0.56614)) d) tog 8lg(pi/6) * log t * a * pi/4 log

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz