1.114. Rozwiąż nierówność liniową. Wskaż dwie liczby całkowite, które należą do zbioru rozwiązań tej nierówności. a) (3 – log2 5) * x > 2 c) x * log1 4 < 1 + 3 ^ log3 2 * x b) x * log2 3 < 2 - x * log4 5 d) x * log1 5 > – x – 3 c) d)

1.114. Rozwiąż nierówność liniową. Wskaż dwie liczby całkowite, które należą do zbioru rozwiązań tej nierówności. a) (3 – log2 5) * x > 2 c) x * log1 4 < 1 + 3 ^ log3 2 * x b) x * log2 3 < 2 – x * log4 5 d) x * log1 5 > – x – 3 c) d)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz