1.118. Rozwiąż nierówności: a) (sqrt(3) – 3) * x > sqrt(3) c) (1+ sqrt 5 ) x<=1+ sqrt 5 e) (3 - pi) * x < - 1 g) - 2x + 4 >= 6 – x * sqrt(2)

1.118. Rozwiąż nierówności: a) (sqrt(3) – 3) * x > sqrt(3) c) (1+ sqrt 5 ) x<=1+ sqrt 5 e) (3 – pi) * x < – 1 g) – 2x + 4 >= 6 – x * sqrt(2)