1.120. Podaj przykład liczby: a) ujemnej, spełniającej nierównośc: x ^ 2 > 25 b) dodatniej, spelniającej nierównośc: 2/x > 2 c) ujemnej, spełniającej nierówność: – 3/x > 1 d) będącej rozwiązaniem nierówności: 1/(x + 2) > 1 e) będącej rozwiązaniem nierówności: – 2/(x + 1) > 3 f) będącej rozwiązaniem nierówności: – 3/(4 – x) > 2 Procenty

1.120. Podaj przykład liczby: a) ujemnej, spełniającej nierównośc: x ^ 2 > 25 b) dodatniej, spelniającej nierównośc: 2/x > 2 c) ujemnej, spełniającej nierówność: – 3/x > 1 d) będącej rozwiązaniem nierówności: 1/(x + 2) > 1 e) będącej rozwiązaniem nierówności: – 2/(x + 1) > 3 f) będącej rozwiązaniem nierówności: – 3/(4 – x) > 2 Procenty