1.128. Za położenie 1 m kabla elektrycznego od słupa linii niskiego napięcia do bu dynku trzeba zapłacić 120 zł plus 7% podatku VAT. Oblicz, ile złotych zapłaci inwestor za położenie 28 m kabla.

1.128. Za położenie 1 m kabla elektrycznego od słupa linii niskiego napięcia do bu dynku trzeba zapłacić 120 zł plus 7% podatku VAT. Oblicz, ile złotych zapłaci inwestor za położenie 28 m kabla.