...

1.13. Punkt rest punktem wspólnym odcinka AB jego symetralnej. Wyznacz a) 5(-23) 30 -15,4] b) s(1-1), 85-13, 7] 1.14. Dane są cztery roine punlity A, B, C, D. Jeśli wektory AB ICD są równe, to co można powiedzieć o wektorach CA | DB?

1.13. Punkt rest punktem wspólnym odcinka AB jego symetralnej. Wyznacz a) 5(-23) 30 -15,4] b) s(1-1), 85-13, 7] 1.14. Dane są cztery roine punlity A, B, C, D. Jeśli wektory AB ICD są równe, to co można powiedzieć o wektorach CA | DB?

Zobacz!