...

1.14. Dane są cztery roine punlity A, B, C, D. Jeśli wektory AB ICD są równe, to co można powiedzieć o wektorach CA | DB? 1.15. Punkt 5 jest punktem przecięcia przekątnych

1.14. Dane są cztery roine punlity A, B, C, D. Jeśli wektory AB ICD są równe, to co można powiedzieć o wektorach CA | DB? 1.15. Punkt 5 jest punktem przecięcia przekątnych

Zobacz!