1.130. Cena pewnego towaru wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 59 zł 92 ten sam towar, jeśli podatek VAT zostanie zwiększony do 23%? dzie kosztował

1.130. Cena pewnego towaru wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 59 zł 92 ten sam towar, jeśli podatek VAT zostanie zwiększony do 23%? dzie kosztował