...

1.133. Wyznacz liczbę a, dla której zbiorem rozwiązań danej nierówności jest zbiór podany obok tej nierówności: a) 3x+a≥ 2x + 1; (-5, +) c) -4(x+a) <12; (-2, +00) b) -x+422x + 0; (x-3) d) 2(x-a)>3(x+a), (-0, 10) e) 3(2x-a)≤6(1+x); R f) 4x-15 ax + 1; R h) 2(x-5)

1.133. Wyznacz liczbę a, dla której zbiorem rozwiązań danej nierówności jest zbiór podany obok tej nierówności: a) 3x+a≥ 2x + 1; (-5, +) c) -4(x+a) <12; (-2, +00) b) -x+422x + 0; (x-3) d) 2(x-a)>3(x+a), (-0, 10) e) 3(2x-a)≤6(1+x); R f) 4x-15 ax + 1; R h) 2(x-5)

Zobacz!