...

D7.91. Udowodnij, że w każdym trójkącie jest kąt, który ma co najmniej 60°, i kąt, który ma co najwyżej 60° 7.92. Narysuj dowolny trójkąt ABC i wykreśl przy dwóch jego wierzchołkach po jednym kącie zewnętrznym. Czy suma tych dwóch kątów może równać się kątowi

D7.91. Udowodnij, że w każdym trójkącie jest kąt, który ma co najmniej 60°, i kąt, który ma co najwyżej 60° 7.92. Narysuj dowolny trójkąt ABC i wykreśl przy dwóch jego wierzchołkach po jednym kącie zewnętrznym. Czy suma tych dwóch kątów może równać się kątowi

Zobacz!

14. Na podstawie wzoru funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej podaj zbiór wartości tej funkcji, równanie osi symetrii paraboli będącej jej wykresem oraz mak symalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca, malejąca a) f(x)=8-2x² b) f(x)=(x-1) 4

14. Na podstawie wzoru funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej podaj zbiór wartości tej funkcji, równanie osi symetrii paraboli będącej jej wykresem oraz mak symalne przedziały, w których funkcja jest rosnąca, malejąca a) f(x)=8-2x² b) f(x)=(x-1) 4

Zobacz!

19. Oblicz obwód trójkąta ABC na rysunku poniżej z dokładnością do 0,1 cm. Sko- rzystaj z odpowiednich danych umieszczonych w tabeli 2. Trygonometria kąta ostrego 235 27 h-9,7 cm sin a 0,755 49° 76 tga 1,150 ctg 0,869 COS a 0,656 104 D 0,970 4,011 0,249 0,242

19. Oblicz obwód trójkąta ABC na rysunku poniżej z dokładnością do 0,1 cm. Sko- rzystaj z odpowiednich danych umieszczonych w tabeli 2. Trygonometria kąta ostrego 235 27 h-9,7 cm sin a 0,755 49° 76 tga 1,150 ctg 0,869 COS a 0,656 104 D 0,970 4,011 0,249 0,242

Zobacz!

8.59. Wykaż, że dana równość jest tożsamością trygonometryczną. sina + sin(90°-α) = ctg a (1+tge) a) cos a+cos(90°-a) COS a =1+tga c) cos(90°-a)+tga 1 1+- cos a cos(90°-α) b) cos(90°-α) d) cos a+tg(90°-a) sin(90°-a) 1 =1+- sina

8.59. Wykaż, że dana równość jest tożsamością trygonometryczną. sina + sin(90°-α) = ctg a (1+tge) a) cos a+cos(90°-a) COS a =1+tga c) cos(90°-a)+tga 1 1+- cos a cos(90°-α) b) cos(90°-α) d) cos a+tg(90°-a) sin(90°-a) 1 =1+- sina

Zobacz!

8.56. Kąt a jest ostry. Zapisz dane wyrażenia w prostszej postaci. b) sin a cos’a + sin’a a) sina ctg a c) sina e) cos a + cos a tg’a 1 g) -(1-cos’α) sin’ a 1 sin a d) -cos a ctg a f) sina + cos a ctg a h) (cos a+tga sina) ctga

8.56. Kąt a jest ostry. Zapisz dane wyrażenia w prostszej postaci. b) sin a cos’a + sin’a a) sina ctg a c) sina e) cos a + cos a tg’a 1 g) -(1-cos’α) sin’ a 1 sin a d) -cos a ctg a f) sina + cos a ctg a h) (cos a+tga sina) ctga

Zobacz!

8.50. Oblicz, stosując wzory redukcyjne. a) tg 43 tg 44-tg 45°-tg 46°-tg 47° b) ctg 25 ctg 35° ctg 45° ctg 55° ctg 65° c) sin 75+ sin 15-2sin 30° d) (cos 52°-cos 38°)+2sin 38° – sin 52° +2cos 60° e) ctg 40° ctg 50 ctg 60° f) tg 40 tg 50 tg 60°

8.50. Oblicz, stosując wzory redukcyjne. a) tg 43 tg 44-tg 45°-tg 46°-tg 47° b) ctg 25 ctg 35° ctg 45° ctg 55° ctg 65° c) sin 75+ sin 15-2sin 30° d) (cos 52°-cos 38°)+2sin 38° – sin 52° +2cos 60° e) ctg 40° ctg 50 ctg 60° f) tg 40 tg 50 tg 60°

Zobacz!