...

1.134. Podaj przykład liczby: a) ujemnej, spełniającej nierówność: x²>25 b) dodatniej, spełniającej nierówność: 2 >2 c) ujemnej, spełniającej nierówność: >1 d) będącej rozwiązaniem nierówności: x+2 -2 e) będącej rozwiązaniem nierówności: >3 x+1 f) będącej rozwiązaniem nierówności:

1.134. Podaj przykład liczby: a) ujemnej, spełniającej nierówność: x²>25 b) dodatniej, spełniającej nierówność: 2 >2 c) ujemnej, spełniającej nierówność: >1 d) będącej rozwiązaniem nierówności: x+2 -2 e) będącej rozwiązaniem nierówności: >3 x+1 f) będącej rozwiązaniem nierówności:

Zobacz!