...

1.135. O funkcji / wiadomo, że jej dziedziną jest zbiór (-6, 2), zaś zbiorem war- tości przedział (-9, 4). Ponadto funkcja f ma tylko trzy miejsca zerowe: -4, 0, 1 Podaj dziedzinę, zbiór wartości i miejsca zerowe funkcji g. określonej wzorem: 9(x) = f(6x). 1.136. O

1.135. O funkcji / wiadomo, że jej dziedziną jest zbiór (-6, 2), zaś zbiorem war- tości przedział (-9, 4). Ponadto funkcja f ma tylko trzy miejsca zerowe: -4, 0, 1 Podaj dziedzinę, zbiór wartości i miejsca zerowe funkcji g. określonej wzorem: 9(x) = f(6x). 1.136. O

Zobacz!