...

1.136. O funkcji wiadomo, że jej dziedziną jest zbiór (-5, 10), zbiorem wartości przedział (-12, 20), zaś jej wykres przecina oś OY w punkcie o współrzędnych (0,2). Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem: g(x) = -4f(x). Jakie współrzędne ma punkt wspólny wykresu funkcji g osi OY? Szkicowanie wykresów wybranych funkcji 1.137.

1.136. O funkcji wiadomo, że jej dziedziną jest zbiór (-5, 10), zbiorem wartości przedział (-12, 20), zaś jej wykres przecina oś OY w punkcie o współrzędnych (0,2). Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem: g(x) = -4f(x). Jakie współrzędne ma punkt wspólny wykresu funkcji g osi OY? Szkicowanie wykresów wybranych funkcji 1.137.

Zobacz!