...

1.139. Jeśli chcemy naszkicować wykres funkcji h(x)=-2x+1, zastosować następującą kolejność przekształceń: f(x)=x| [2-1) h; (x) = x + 2-1- Czy otrzymamy wykres funkcji y = h(x), jeśli a) wykres funkcji f(x) = x przesuniemy równolegle o wektor [-2, 1], a następie otrzymany wykres przeksztalcimy przez symetrię środkową względem punk tu 0(0, 0) b) wykres funkcji f(x) = x) przekształcimy przez symetrię środkową względem punktu 0(0, 0), a następnie otrzymany wykres przesuniemy o wektor [2,1]? 1.140. Naszkicuj

1.139. Jeśli chcemy naszkicować wykres funkcji h(x)=-2x+1, zastosować następującą kolejność przekształceń: f(x)=x| [2-1) h; (x) = x + 2-1- Czy otrzymamy wykres funkcji y = h(x), jeśli a) wykres funkcji f(x) = x przesuniemy równolegle o wektor [-2, 1], a następie otrzymany wykres przeksztalcimy przez symetrię środkową względem punk tu 0(0, 0) b) wykres funkcji f(x) = x) przekształcimy przez symetrię środkową względem punktu 0(0, 0), a następnie otrzymany wykres przesuniemy o wektor [2,1]? 1.140. Naszkicuj

Zobacz!