...

1.140. Naszkicuj wykres funkcji g(x) = (x+5)-8, korzystając z następującej kolejności przeksztalcen: F(x)=x — 9, (x)=(x+5) Y=9, (x)| 92 (x) = (x+5) -10- g(x)=(x+5)*|- 8. Czy otrzymamy wykres funkcji g(x) = (x+5)-8, jeśli najpierw naszkicujemy wykres funkcji y, a następnie otrzymany wykres przesuniemy równolegle o wektor u = -5, -8]? 1.141. Funkcja /

1.140. Naszkicuj wykres funkcji g(x) = (x+5)-8, korzystając z następującej kolejności przeksztalcen: F(x)=x — 9, (x)=(x+5) Y=9, (x)| 92 (x) = (x+5) -10- g(x)=(x+5)*|- 8. Czy otrzymamy wykres funkcji g(x) = (x+5)-8, jeśli najpierw naszkicujemy wykres funkcji y, a następnie otrzymany wykres przesuniemy równolegle o wektor u = -5, -8]? 1.141. Funkcja /

Zobacz!