1.154. Rozwiąż układy równań: a) 9 log4 x + log4 y = 1 + log4 9, \qquad x + y – 20 = 0 logy x = logx y, \qquad 2 * log2 x + log2 y y = 3 b) d) (log x ^ 2)/(log (6x – 5)) = 1 (log (2x – 19) * log (3x – 20))/(log x) = 1 b) log 2 ^ 2 x-6log 2 x+5=0 d) log 5 ^ 3 x+2 log 5 ^ 2 x-log 5 x-2=0 f) log 2 ^ 4 (x-1)+3 log 2 ^ 2 (x-1)-4=0 b) d) 1/(5 – log x) + 2/(1 + log x) = 1 1+log(x-1) 1-log^ 2 (x-1) + 1 1-log(x-1) =1 b) log1 10 + 2 * log10 10 – 3 * log100x 10 = 0 d) 2 * logx 3 * log3x 3 = log9sqrt(x) 3 f) logx 8 – log4x 8 = log2x 16 log x + log y = 3, \qquad log x – log y = 1 + x/y = 2 – log2 y log, (xy) = 1 log, 1+ d) c)

1.154. Rozwiąż układy równań: a) 9 log4 x + log4 y = 1 + log4 9, \qquad x + y – 20 = 0 logy x = logx y, \qquad 2 * log2 x + log2 y y = 3 b) d) (log x ^ 2)/(log (6x – 5)) = 1 (log (2x – 19) * log (3x – 20))/(log x) = 1 b) log 2 ^ 2 x-6log 2 x+5=0 d) log 5 ^ 3 x+2 log 5 ^ 2 x-log 5 x-2=0 f) log 2 ^ 4 (x-1)+3 log 2 ^ 2 (x-1)-4=0 b) d) 1/(5 – log x) + 2/(1 + log x) = 1 1+log(x-1) 1-log^ 2 (x-1) + 1 1-log(x-1) =1 b) log1 10 + 2 * log10 10 – 3 * log100x 10 = 0 d) 2 * logx 3 * log3x 3 = log9sqrt(x) 3 f) logx 8 – log4x 8 = log2x 16 log x + log y = 3, \qquad log x – log y = 1 + x/y = 2 – log2 y log, (xy) = 1 log, 1+ d) c)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz