1.157. Bank zwiększył oprocentowanie kredytu z 20% do 21.5\% . a) O ile punktów procentowych zwiększono oprocentowanie kredytu? b) O ile procent zwiększono oprocentowanie kredytu?

1.157. Bank zwiększył oprocentowanie kredytu z 20% do 21.5\% . a) O ile punktów procentowych zwiększono oprocentowanie kredytu? b) O ile procent zwiększono oprocentowanie kredytu?